NZZ RELAX,s.r.o.  REHABILITÁCIA  ZDRAVIE PRE KAŽDÉHO 

O nás » HISTÓRIA

 

Základným poslaním ZZ je vykonávať zdravotnícke povolanie svedomito, statočne, s hlbokým ľudským vzťahom k človeku, v súlade s právnymi predpismi, s dostupnými poznatkami lekárskych vied a biomedicínskymi vedami a s prihliadnutím na technické a vecné vybavenie ZZ.

Hlavným cieľom ZZ je orientovať úsilie na dosiahnutie požadovanej kvality služieb podľa hesla: „Pacient na prvom mieste“. Taktiež sústavne sa vzdelávať a dosahovať vyššiu a účinnejšiu motiváciu ku kvalite práce a uvedomiť si i osobnú zodpovednosť za kvalitu vlastnej práce a jej dôsledky.

Naša firma vznikla v roku 1993 v Nových Zámkoch pre legislatívnu zmenu sme sa v roku  1998  pretrasformovala na  spoločnosť s ručením obmedzeným s.r.o.

NZZ Relax.s.r.o - rehabilitaácia poskytuje svoje služby od roku 2000 v Komjaticiach, kedy nás oslovil pán starosta, že by takéto služby potrebovali pre svojích občanov.

V roku 2006 sme svoju činnosť rozšírili na Tvrdošovce a Zemné, kde si občania môžu využívať naše služby.

Dvoroch nad Žitavou sme tiež na podnet pána starostu v roku 2010 spustili službu pre občanov, ktorí sem môžu chodiť na rehabilitáciu a samozrejme to využívajú aj okolité obce.

Predmetom podnikateľskej činnosti je poskytovanie kompletnej zdravotníckej starostlivosti v odbore FBLR.

Pacienti sú odosielaní obvodným lekárom resp. ortopédom alebo inými odbornými lekármi na oddelenie Fyziatrie a liečebnej rehabilitácie a odborný lekár z odboru FBLR po vyšetrení určuje procedúru pre pacienta podľa diagnózy.

Po určení diagnózy pacient nastupuje na liečebnú rehabilitáciu, kde podľa tohto plánu dostáva procedúry od odborných pracovníkov oddelenia ako sú fyzioterapeuti, maséri, zdravotné sestry.

FBLR je základný medicínsky odbor, ktorý vlastnými postupmi komplexne využíva prostriedky svojich pod odborov na prevenciu, diagnostiku , liečbu a výskum porúch zdravia a ich následkov. Cieľom je maximálna možná obnova, zachovanie, resp. zlepšenie telesných , duševných , sociálnych funkcii, pracovných zručností a schopností zameraných na urýchlenie reintegrácie pacienta do domáceho prostredia a ak je možné do pracovného zaradenia.

Fyziatria sa zaoberá vplyvom a liečebným využitím fyzikálnych podnetov na ľudský organizmus. Rehabilitácia skúma a liečebne využíva prostriedky liečebnej, pracovnej, psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie v procese diagnostiky, liečby a reintegrácie pacienta.