NZZ RELAX,s.r.o.  REHABILITÁCIA  ZDRAVIE PRE KAŽDÉHO 

Procedúry » ELEKTROLIEČBA

 

ELEKTROLIEČBA

 

Princíp liečby spočíva v stimulácii nervu a svalu striedavým elektrickým prúdom rôznej frekvencie a priebehu. Systém je vhodný na podpornú fyzikálnu liečbu rôznych neurologických, ortopedických, interných a iných ochorení sprevádzaných bolesťou a zvýšeným alebo zníženým svalovým napätím.

Oblasti použitia:

  • Rôzne nervové bolesti
  • Svalové bolesti
  • Reumatizmus mäkkých častí
  • Choroby kĺbov
  • Bolesti hlavy a migrén

Indikácie:

- Vertebrogénne bolestivé syndrómy

-  Neurologia

-  Polyneuritídy

-  Slabé obrny

-  Stavy zvýšenia, alebo zníženia dráždivosti motorických nervov

-  Pri svalovom reumatizme

-  Po úrazové stavy

-  Vazoneurózy

-  Analgetický účinok

Je to vlastne elektroterapia, ktorá je súčasťou fyziatrie, a využíva sa na liečbu, diagnostiku a prevenciu.

Rôzne formy elektrickej energie, a to jednosmerných prúdov, rozlične tvarovaných impulzov, striedavých

prúdov s nízkou, alebo strednou frekvenciou, vysokofrekvenčného elektromagnetického

poľa, vysokofrekvenčného prúdu, ako aj pulzné magnetické pole.

Význam elektroliečby spočíva v tom, že svojimi prostriedkami ovplyvňuje dráždivosť,

látkovú premenu v tkanivách alebo priamo funkciu orgánov a celého tela.

.