NZZ RELAX,s.r.o.  REHABILITÁCIA  ZDRAVIE PRE KAŽDÉHO 

Procedúry » LIEČEBNÁ TELESNÁ VÝCHOVA

INDIVIDUÁLNY LIČEBNÝ TELOCVIK

Individuálna kineziterapia je fyzioterapeutom vedený liečebný telocvik individuálne s každým hosťom. Je cielene zameraný na udržanie, obnovu a reedukáciu telesných pohybových funkcií, ako aj na rozvoj funkčnej motorickej adaptácie organizmu. Špeciálnymi metodikami sa cvičia jednotlivé postihnuté časti tela, nacvičujú sa základné pohybové stereotypy, ktoré boli poškodené chorobou alebo úrazom. Súčasťou je aj aktívne cvičenie klienta a jeho spolupráca. Procedúra je viazaná na predpis lekára. Trvá 20 min.