NZZ RELAX,s.r.o.  REHABILITÁCIA  ZDRAVIE PRE KAŽDÉHO 

Procedúry » LEKÁRSKE VYŠETRENIE

 

Pacienti sú odosielaní obvodným lekárom resp. ortopédom alebo inými odbornými lekármi na oddelenie Fyziatrie a liečebnej rehabilitácie a odborný lekár z odboru FBLR po vyšetrení  určuje procedúru pre pacienta podľa diagnózy.

           Po určení diagnózy pacient nastupuje na liečebnú rehabilitáciu, kde podľa tohto plánu dostáva procedúry od odborných pracovníkov oddelenia ako sú fyzioterapeuti, maséri, zdravotné sestry.

 

             FBLR je základný medicínsky odbor, ktorý vlastnými postupmi komplexne využíva prostriedky svojich pod odborov na prevenciu, diagnostiku , liečbu a výskum porúch zdravia a ich následkov. Cieľom je maximálna možná obnova, zachovanie, resp. zlepšenie telesných , duševných , sociálnych funkcii, pracovných zručností a schopností zameraných na urýchlenie reintegrácie pacienta do domáceho prostredia a ak je možné do pracovného zaradenia.

          Fyziatria sa zaoberá vplyvom a liečebným využitím fyzikálnych podnetov na ľudský organizmus. Rehabilitácia skúma a liečebne využíva prostriedky liečebnej, pracovnej, psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie v procese diagnostiky, liečby a reintegrácie pacienta.